Våra tjänster

Med helheten tydlig i kommuni-kationens alla delar

Att tänka kommunikation är att också tänka helhet – att kommunicera ett enhetligt budskap. Kommunikation är en långsiktig strategisk investering lika mycket som ett praktiskt dagligt redskap. Gör du rätt i kommunikationen ger det direkt resultat – i det stora som det lilla.

Ökade kundkontakter, synlighet i pressen, korrekt värdering på kapitalmarknaden och sist men inte minst stolthet i den egna organisationen – det är vad det konkret handlar om.

Hos Plyhm Kommunikation får du förutom helhetskoncept inom PR och IR många olika specifika tjänster, bland annat:

 • pressbearbetning
 • medieträning
 • sociala medier
 • omvärldsbevakning och omvärldsanalys
 • personprofilering
 • introduktionsförberedelse
 • events (inkl årsstämmor)
 • ”ta tempen” (utvärdering av kommunikation och profil)
 • internkommunikation
 • mentorskap
 • krishantering
 • bollplank & jourtjänst
 • informationschef att hyra