Med nätverk när du behöver annan kompetens

Hos Plyhm Kommunikation får du tillgång till en stor kontaktyta inom press och kapitalmarknad, samt ett stort nätverk främst inom svenskt näringsliv.

Många duktiga och erfarna människor kompletterar dessutom vår egen kompetens i ett vittförgrenat och effektivt nätverk.

Etablerade kontakter för:
appar
copywriting
design
event
film
foto
grafisk form
internationell affärsutveckling (Kina)
internationell PR (dk, no, eng, ty)
kund- och personaltidning
reklam (sv, dk, no, eng, ty)
storytelling
styling (person och miljö)
säljcoach
tolkning
tryck
varumärkesbyggande
webbsidor/internetlösningar
översättning

Dessutom specialister som:
futuramb
språkekonom
struktör
tänkolog