Med vinden som drivkraft

Uppdrag:
Vindkraft är en intressant bransch med många möjligheter, men också svårigheter. Gothia Vind är ett av ca 100 registrerade svenska bolag med inriktning på vindkraft; alla relativt lika på en homogen marknad.  Hos Gothia Vind finns dock en extraordinär och genuin passion för natur och miljöfrågor.

Vi har jobbat med att särprofilera bolaget med hjälp av media på framför allt lokala marknader, men också deltagit i samråden vid kontakt med allmänheten. Vi har dessutom bistått med medieträning, placerat debattartiklar och fungerat som bollplank och rådgivare vid olika kommunikativa frågeställningar. Omfattande omvärldsbevakning, som är en viktig del i vårt dagliga arbete har varit till extra nytta i det här bolaget.

Gothia Vind projekterar vindkraft med avsikt att bli en miljövänlig elproducent. Företaget etablerades 2006 och expanderar snabbt. Huvudkontoret finns i Mölndal, medan verksamhet finns i hela Sverige. Affärsidén är att projektera, bygga och förvalta vindkraftsanläggningar i goda vindlägen i Sverige. Gothia Vinds vision är att bidra med ca 10 procent av den totala utbyggnaden av vindkraft i Sverige under de närmaste åren och dessutom att bli ett av de ledande vindkraftbolagen i Sverige om fem till tio år. www.gothiavind.se