Ett modernt och levande museum

Uppdrag:
Sjöfartsmuseet är mitt uppe i ett omfattande förnyelsearbete med målsättning att etablera ett modernt och levande sjöfartsmuseum, vilket innebär en delvis ny exteriör, nya utställningar och nya arbetssätt. Arbetets första etapp, som omfattade en ombyggnad av museets översta våningsplan, blev klart år 2011. Museet skall hösten 2013 påbörja arbetet med en förstudie avseende en om- och tillbyggnad. Arbetet omfattar ny entré, nytt akvarium samt nya utställningar på plan 2. För att genomföra detta krävs även extern finansiering.

Vår uppgift har varit att arbeta tillsammans med VD Anna Rosengren i samband med kontakterna med media och näringsliv. I uppdraget har även ingått generella PR-uppgifter i samband med pressreleaser, seminarier och föreläsningar.

På Sjöfartsmuseet Akvariet kan du utforska livet under, ovan och vid vattenytan. Här kan alla få veta mer om relationen mellan hav och människa. Om havets miljö och livsformer och om hamnstaden i en föränderlig värld. Besök Akvariet eller någon av utställningarna, testa den spännande fartygssimulatorn, fika i kaféet eller utforska samlingarna i arkivets forskarrum. Sjöfartsmuseet Akvariet är en del av Göteborg Stads kulturförvaltning. www.sjofartsmuseum.goteborg.se