Utbildningar med akademisk tyngd och praktisk relevans

Uppdrag:
Med hög kvalitet levereras öppna program, som Executive MBA och skräddarsydda, företagsspecifika program för privat och offentlig sektor. PR-mässigt underlättas exponeringen av ett uttalat fokus på Asien, liksom tillgång till MBA-programmens alla intressanta deltagare.

Vår uppgift har varit att bygga nätverk, förbättra och strukturera informationen via sociala medier och inte minst etablera kontakter med relevanta journalister. Vi har även bidragit med medieträning och fungerat som bollplank i alla slags kommunikationsfrågor. Exponeringen i ett stort antal medier har varit mycket lyckosam.

School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet bildades 2008. School of Executive Education levererar öppna program, som Executive MBA, och skräddarsydda program för privat och offentlig sektor på en global marknad. Kunderna finns utspridda över hela världen och utbildningar genomförs i bl a Finland, USA, Indien, Kina och Singapore. School of Executive Education designar utbildningar som kombinerar akademisk tyngd med praktisk relevans, som hjälper kunderna att implementera strategier genom utveckling av nyckelmedarbetare. www.guexed.com