Olja ska alltid resa första klass

Uppdrag:
För Stena Bulk: Här har vi jobbat med traditionell PR sedan drygt åtta år,  inkl nätverksbyggande och pressbearbetning gentemot svenska och internationella medier. Vi har också ansvarat för PR i samband med fartygsdop i Göteborg, Split och Korea med mycket god medieexponering. Andra uppgifter har varit PR för Stena Bulk/Stena AB som sponsor för Stena Match Cup Sweden i Marstrand och deltagare/genomförare av kris- och medieträning. Vi skriver dessutom regelbundet i Stena-koncernens personaltidning SfärNytt.

För Concordia Maritime: Samma som ovan men även IR-relaterade uppgifter. Dessutom PR-ansvar vid fartygsdop i Stockholm och Korea.

Stena Bulk – Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com

Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vi fokuserar på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com