Bloggmeny

Observerar, speglar, reflekterar och diskuterar med fokus på PR och Kommunikation.

Arkiv

17 apr 2015

Att bygga ett företag där människor gör det de tycker om, tycker om vad de gör och vinner som en ishockey mästare!

IHM Föreläsning

Detta var den målande, om än något långa, titeln på IHM-seminariet om hur man skapar framgångsrika företag, som vi var på i går. Dr. Isaac Getz föreläste med mycket humor men även konkreta siffror och statistik. En av de största utmaningarna för företagen menar han är att våga släppa kontrollen och lita på medarbetarnas engagemang, intelligens och kompetens.

Dr Getz föreslår att företag måste sluta tänka i hierarkiska termer där man blir viktigare ju högre upp man kommer. I stället bör de se till att anställda jobbar tillsammans på bred front för att hitta bättre lösningar för både det egna företaget och kunderna. Han har i sin forskning identifierat tre faktorer som måste uppfyllas för att skapa en arbetsmiljö där medarbetare självmant börjar ta initiativ till förbättring:

  • Inneboende jämställdhet – Att visa sann respekt för allas lika värde.
  • Utveckling – Att det finns möjlighet och tillfälle till personlig utveckling och att det aktivt uppmuntras i företagskulturen.
  • Självständighet – En tro på att varje medarbetare är intelligent nog att själv hitta det bästa sättet att utföra sitt arbete.

 

Enligt en Gallup Q12 undersökning om medarbetares engagemangsnivå är 16 % av svenska löntagare engagerade på sin arbetsplats, 73% oengagerade och 11% aktivt oengagerade. (I Frankrike har man så högt som 25% aktivt oengagerade.) Uppseendeväckande!

Förändringsarbete tar naturligtvis tid och är, enligt Dr Getz svar under frågestunden från publiken, inget man ska ge sig på om man inte som ledningsgrupp eller chef är beredd på att släppa både sitt ego och sitt kontrollbehov. Detta för att det enda sättet att frigöra företagets sanna potential, är att möjliggöra för medarbetarna att själva söka sina vägar framåt enligt de fyra principerna:

  •  Trust – don’t motivate
  •  Love – don’t manage
  •  Have fun – don’t work
  • Innovate – don’t complain

 

Dr Getz beskrev det finska serviceföretaget SOL som genomgått ett positivt förändringsarbete enligt dessa principer och därmed förbättrat sitt årsresultat på ett imponerande sätt. Här har t.ex. städerskorna titeln ”Service Agent” och mandat att själva sälja in tilläggstjänster hos kund eftersom det är de som gör jobbet och känner kundens vardag.

Hemligheten ligger naturligtvis i att orka genomföra förändringen så att attityden att våga lita på medarbetarna och lyfta deras kompetenser sitter i ditt företags dna. Du måste också rekrytera på rätt premisser. Nya medarbetare ska vilja jobba på just ditt företag, inte för en viss lön eller vissa förmåner. För att använda Dr Getz bildspråk; om du vill se till att din trädgård blommar vackert måste du skapa rätt förutsättningar för dina plantor att växa.

Vi som jobbar med PR vill naturligtvis också betona vikten av internkommunikation under förändringsarbetet för att alla medarbetare ska känna att de är ”med på tåget” eller kanske ännu hellre ”har en plats i trädgården.”

Kommentarsfältet är stängt