Bloggmeny

Observerar, speglar, reflekterar och diskuterar med fokus på PR och Kommunikation.

Arkiv

31 maj 2013

Efter pensionen

Vi är många i ”den tredje åldern”, som haft ett yrkesliv då villkoren i samhället och i arbetslivet förändrats mer eller mindre hårdhänt. En del har slocknat – orkar inte mer – kanske inte ens fram till pensionen. En del har tagit lärdom av de nya villkoren och fått en nytändning och en ökad kunskap om sina egna resurser. Andra har utvecklat talanger och färdigheter inom nya områden. Det vill säga vi är olika, och så måste det få lov att vara.

H70 studien om människans åldrande som pågått mer än 40 år visar på spännande resultat. Först hur mycket friskare vi har blivit och därmed lever längre. Men också hur olika vi är. En 70-årig högpresterare har liknande funktioner som en lågpresterande 20-åring.

De ”gamla” måste få tillfälle att dela med sig av erfarenheter och kunskaper som de förvärvat under en tid då många nu 30-åringar ägnat sig åt studier.

Det är också viktigt att påverka attityden hos arbetsgivare så att åldern spelar mindre roll i arbetslivet. Rädslan för att rekrytera en person som inte exakt passar in i ”mallen” måste reduceras. Det gäller att förändra förutsättningarna för att få och sluta en anställning men också skapa möjligheter att utvecklas i den roll man har i arbetslivet.

En idé kan vara mentorskap för unga där höga chefer hjälper nya chefer fram enligt en ny bredare modell så att fler kan ta del av stödet. De unga skulle få hjälp i en tid då mycket händer i deras liv – dessutom skulle många äldre vara kvar i arbetslivet långt efter nuvarande pensionsålder. Att begåvade, friska, kompetenta 55-65 åringar ägnar sig åt golf eller andra fritidssysslor därför att ingen arbetsgivare vill ha dem är ingen bra hushållning. Det är inte samhällsekonomiskt och inte alltid tillräckligt stimulerande heller för den delen.

Behovet av handledning är större nu än tidigare och fler borde få möjlighet. Dessutom lär vi av varandra i ett paradigmskifte som kan skapa osäkerhet för oss alla. Det skulle gynna såväl unga karriärister som de som är i ”den tredje åldern”. Men hur skall vi hitta varandra? Det borde vara något för våra politiker  att fundera över!

Artikel  som berör ämnet:
En av tre vill jobba efter 65
i DN

Inlagt av gästbloggare Britt-Inger Hillhammar Ekberg

Bild

Kommentarsfältet är stängt