Bloggmeny

Observerar, speglar, reflekterar och diskuterar med fokus på PR och Kommunikation.

Arkiv

27 maj 2015

Entusiasmerande och tankeväckande hos Marknadsföreningen i Göteborg (MIG)

Lisa Ekström MiG dagen

I fredags inspirerades vi av många intressanta talare under den årliga Marknadsföreningens Dag på Svenska Mässan i Göteborg. Vi bjöds bl.a. på insikter från Volvo Trucks ”Epic Split”-kampanj och framtidsprognos från Kairos Future, samt en timmes varm och insiktsfull föreläsning om den mänskliga faktorn och personligt ansvar i både kommunikation och relation av Lisa Ekström från Kamoja.

Här följer en kort resumé av några av de fantastiska talarna:
Jan Bylund, programledare och komiker, var först ut och talade i egenskap av ”Den lycklige pessimisten” om betydelsen av att ha realistiska förväntningar på både sin omvärld och sig själv. Att vara mentalt förberedd på att det krävs både tid och tålamod såväl som hårt arbete för att uppnå även rätt ställda mål. Är man medveten om livets upp- och nedgångar smakar framgången också bättre. Lisa Ekström menade att man måste vara beredd att själv matcha de förväntningar man har på andra. Hon pratade också om vikten av att bemöta människor på rätt sätt beroende på vilken situation man befinner sig i och vilken relation man har till personen. Får ni chansen att lyssna på Lisa Ekström så ta den, hennes energi och klokskap ekade i huvudet i flera dagar efteråt.

Per Nilsson – PR chef på Volvo Trucks och en av hjärnorna bakom ”The Epic Split” presenterade hur de skapade viral content marketing genom att hitta relevans på många nivåer med sitt budskap och distribuera materialet i en specifik följd för att maximera nyhetsvärdet i varje insats. I varje steg fanns det något element som skulle engagera någon del av målgruppen eller de som påverkar målgruppen. Jonathan Bean från MyNewsdesk belyste även han vikten av relevans och trovärdighet. Han tryckte också på utvecklingen mot video som en allt viktigare del av kommunikationen mellan företag och organisationer och deras kunder.

Lars Eidenvall från Kairos Future berättade om ett medielandskap där de äldsta såväl som de yngsta känner sig utanför. 00-generationen förutspås bli lugnare och nöjdare samt ha ett utpräglat miljötänk och en ny inställning till konsumtion. Förhoppningsvis en fingervisning att i alla fall nästa generationer blir världsmedborgare som känner ansvar för miljö och natur i ett vidare begrepp än bara återvinning och att släcka lampor efter sig.

Det vi tog med oss är att både i dagens och morgondagens kommunikation är det den som ser sin mottagare som individ och förstår dennes behov samt har en genuint förankrad egen identitet, som kommer att lyckas bäst. I bekräftelsens tidevarv är det inte bara kundens problem som ska lösas, de måste känna sig förstådda på en personlig nivå för att välja just dig som samarbetspartner när det gäller att skapa/etablera sitt personliga varumärke.

Jan Bylund, Den lycklige pessimisten

Jan Bylund, Den lycklige pessimisten

Jonathan Bean, My Newsdesk

Jonathan Bean, My Newsdesk

 

 

 

 

 

Kommentarsfältet är stängt