Bloggmeny

Observerar, speglar, reflekterar och diskuterar med fokus på PR och Kommunikation.

Arkiv

3 mar 2011

För gammal för att lära nytt?

Nej, verkligen inte! Vilken härlig känsla att klara tentan i Etnoastronomi Chalmers. Vilken värld som öppnar sig där ute i universum. Nästa kurs är redan påbörjad  – Den astronomiska världsbildens utveckling. Maria Sundin guidar oss, med sin stora kunskap, och varsam hand genom universum på ett urspännande vis.

Tänk att vi kan studera enstaka kurser på våra universitet i Sverige utan att tillhöra något program eller att vara begränsad av ålder. Ingen kursavgift, bara att söka. Jag känner en stor tacksamhet till vårt system. Är det likadant i andra länder tro? Det är många på min kurs som är i den s k ”tredje åldern”. Människor från olika yrkesroller och som har kompetenser som berikar kursen som helhet.

Jag menar att det måste vara positivt även för Göteborgs Universitet att studenterna har en så mångfacetterad kompetens. Det blir många spännande aspekter på det ämne som är föremål för studium. En riktig win-win situation även där.

Våra universitet och högskolor bedriver undervisning och forskning. Denna verksamhet är en förutsättning för samhällets utveckling inte minst idag då traditionell tillverkningsindustri och IT-kompetens i stor utsträckning tagits över av länder i Asien.

Våra möjligheter att säkra framgång och tillväxt på den internationella arenan torde ligga i en förmåga att forska och skapa högteknologiska tjänster och produkter som finner efterfrågan globalt. Forskningens innovationer skall drivas vid våra lärosäten. Det är viktigt att dessa kunskapscentra inte isoleras från samhället i övrigt utan istället är en vital del. Möjligheten för alla att bedriva studier är då en förutsättning som säkerställer lärosätenas förankring i breda folklager.

Inlagt av gästbloggare Britt-Inger Hillhammar Ekberg
Foto: Flickr

Läs gärna även Slutsatser  från IVAs och VINNOVAs framsyn för forskning och innovation.

Kommentarsfältet är stängt