Bloggmeny

Observerar, speglar, reflekterar och diskuterar med fokus på PR och Kommunikation.

Arkiv

8 sep 2014

Har du koll?

drop-of-water-351778_640

”CSR, ISO, GRI – har du koll? Snabblektion i hållbarhet för vetgiriga kommunikatörer” var rubriken på Sveriges Kommunikatörers senaste lunchföreläsning i Göteborg. Inger-Lena Bennman och Maria Blechingberg från Bennman kommunikation respektive Esam gav goda råd om hur man kan arbeta med hållbar utveckling som kommunikatör.

De poängterade nyttan för företagen och samhället om man verkligen kan förstå vikten av att arbeta hållbart och kommunicera det man faktiskt gör. Dels är det utvecklande för verksamheten och dels är det värdeskapande. Men det ökar även lönsamheten enligt en undersökning av börsnoterade bolag, som är genomförd av Professor Robert Eccles från Harvard University. Undersökningen visade att aktievärdet hade stigit på de företag som arbetat aktivt med hållbar utveckling och det är ju viktigt att sprida de goda exemplen till andra företag.

Definitionen av hållbar utveckling enligt FN är följande: ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.” Det innefattar att den interna arbetsmiljön ska vara god, såväl den fysiska som den psykosociala miljön, man ska arbeta med en långsiktig ekonomisk hållbarhet samt ta ett socialt ansvar.

Här finns det lite olika hjälp att få när det gäller ansvarsfullt företagande:

EU har nu antagit ett direktiv där man har bestämt att alla företag som har minst 500 anställda ska använda sig av GRI 4 (Global Reporting Initiative) från och med 2017, vilket gör det ännu mer angeläget för företag att arbeta hållbart.

Viktigt är förstås att alla rapporter och handlingsplaner inte blir en undangömd produkt utan att den kommer varje individ till del i företaget så att man aktivt kan arbeta utifrån ett hållbart perspektiv. I det arbetet har kommunikatören en viktig del då både den interna och den externa kommunikationen är av stor betydelse för att det ska fungera.

Vi fick tips på två goda exempel där man arbetat med hållbar utveckling, det ena var Swedfund och det andra var DGC.

bild-9

Att hållbarhet och kommunikation hör ihop blev verkligen tydligt under den här föreläsningen.

Foton: Pixabay och privat

Inlagt av Malena Eklund

Kommentarsfältet är stängt