Bloggmeny

Observerar, speglar, reflekterar och diskuterar med fokus på PR och Kommunikation.

Arkiv

7 dec 2009

Kasta pengar i sjön – är det försvarbart?

Hallå - här finns resurser att hämta! 

I en trendspaning för DI:s onsdagsupplaga om reklam och media skriver Carin Fredlund om hur svenska företag slarvar med att mäta effekten av sin marknadsföring. Hon nämner tre saker som inte upphör att förvåna henne när det gäller företagens inställning till sin affärskommunikation:

 1.  Bristande varumärkesfokus – trots att varumärkesorientering bevisligen nära nog fördubblar rörelsemarginalen.
 2. Avsaknaden av utvärdering av gjorda marknadsinvesteringar – trots lågkonjunktur är företagen dåliga på att följa upp gjorda investeringar (Enbart 41% av tillfrågade företag i undersökningen ”Säljindikatorn” mäter ekonomisk effekt av genomförda marknadsaktiviteter).
 3. Vattentäta skott mellan försäljning, marknad och information – skapar otydlighet internt och externt. Nyttan med integrerad affärskommunikation är ännu ingen självklarhet för den stora massan.

Intressant läsning är forskningsrapporten Brand Orientation Index. Huvudresultatet av studien visar på att det finns en tydlig koppling mellan varumärkesorientering och lönsamhet. De företag som är mest framgångsrika, utgår ifrån varumärket i hela sin verksamhet.

En intressant aspekt i studien är att börsnoterade bolag sällan tillhör de mest varumärkesorienterade. Kvartalsfokuserad kostnadsjakt och långsiktigt varumärkesbyggande blir för mig en utmanande kombination med stor potential, speciellt i bolag med operativt engagerade storägare.

Jag undrar – hur man inte kan ta tillvara sambandet mellan resultat i kronor och hur företaget/varumärket uppfattas av intressenterna? Hur kan en driven företagare inte anta ett medvetet förhållningssätt till varumärkesarbetet – både det interna och det externa?

”… I stället borde företagen samla all kommunikation och försäljning i ledningsgruppen så att långsiktig strategi och snabb taktik kan samverka. Med varumärket som utgångspunkt bör all kommunikation integreras, utåt och inåt. Det ökar effekterna av både försäljnings- och reklamsatsningar,” avslutar Carin sitt inlägg.

Kunde inte ha sagt det bättre själv. Vad tycker du?

Tyvärr finns inte Carins text på nätet – men jag mejlar den gärna till den som så önskar.

Här finns en Executive Summary av undersökningen.

Rapportmakarna Johan Gromark och Frans Melins fem råd på vägen mot ett starkt varumärke:

 1. Sätt tydliga mål och fördela ansvar
  Undersökningen visar att det som många företag har svårt för och det som samtidigt utmärker de mest framgångsrika, är förmågan att sätta tydliga mål och organisera sitt varumärkesarbete. Därför är också framgångsrikt varumärkesarbete intimt förknippat med affärsutvecklingsprocessen.
 2.  Bygg varumärket inifrån och ut
  Se till att alla förstått, accepterat och börjat leva strategin internt innan du går ut externt. Varumärket är ett löfte till målgruppen. Lova inget innan du kan leverera. Detta är särskilt viktigt i företag med ett högt tjänsteinnehåll.
 3. Utvärdera och belöna
  En förutsättning för att varumärkesarbetet skall bli prioriterat är att det synliggörs i utvärderingar men också via belöningssystem.
 4. Visa genom handling
  Ledningen bär det yttersta ansvaret som goda förebilder för varumärket. Om inte de prioriterar varumärkesfrågor kommer ingen annan göra det heller. Tänk Ingvar Kamprad.
 5. Se varumärkesarbetet som en process inte ett projekt
  Ett projekt blir ett trevligt avbrott i den grå vardagen vars resultat kan läggas till handlingarna. En process får liv i strategin och ser till att den ut- och omvärderas löpande.

Läs gärna om Nordnet, som däremot mäter allt.
och om hur du tar makten över mätkaoset – även detta en artikel i Internetworld.

Bild från sxc.hu
Inlagt av:
Charlotte

Kommentarsfältet är stängt