Bloggmeny

Observerar, speglar, reflekterar och diskuterar med fokus på PR och Kommunikation.

Arkiv

16 nov 2016

Så ska du agera om du blir stämd

img_2722
Så löd rubriken på gårdagens frukostseminarium på advokatbyrån Delphi. Ett mycket intressant upplägg där samarbetet mellan advokaten och kommunikatören drogs till sin spets. Ska man lägga alla korten på bordet för att rädda varumärket eller ska man vänta med att informera och i stället överraska vid en eventuell huvudförhandling? Ett intressant ämne som gav upphov till många diskussioner och som naturligtvis inbegriper många om och men.

Kommunikationsperspektivet företräddes av vår vän och branschkollega Malena Eklund som driver PR-byrån First PR. Tillsammans med Emil Andersson, advokat på Delphi gick de igenom processen – från kravbrevet till stämningsansökan och slutligen domen. De gav sin syn på saken, vad som krävs enligt lag och hur de rekommenderade att man hanterar situationen. De båda framhöll vikten av att ta reda på så mycket information som möjligt i ett tidigt skede. Viktigt är också att samla alla nyckelpersoner, utse någon som äger frågan och bestämma talesperson gentemot media. Vad gäller hur och när det är bäst att kommunicera internt och externt kan däremot åsikterna skilja sig åt mellan advokaten och kommunikatören. Vad är taktiskt bäst och vad gynnar mest respektive skadar företaget minst. Det är något man får avgöra från fall till fall – men att uppfattningarna kan vara olika är bra att tänka på.

Tack Delphi och First PR för det intressanta frukostseminariet!

Kriskommunikation är för övrigt något som ligger oss nära till hands och Birgitta har under sina 20 år i branschen mycket erfarenhet av olika kriser, stora som små. Så även i börsnoterade bolag där informationsplikten blir särskilt viktig. Precis som Malena också framhöll i presentationen är det viktigt att vara förberedd för en eventuell kris. Alla företag bör ha en krisplan och ha tänkt igenom eventuella risker och hot innan de inträffar. För flera av våra kunder genomför vi regelbundet medieträningar av olika slag och utarbetar planer för kommunikation utifrån olika scenarier.

Kontakta oss om ni vill veta mer.

Inlagt av: Ann-Sofie Johansson

Kommentarsfältet är stängt