Bloggmeny

Observerar, speglar, reflekterar och diskuterar med fokus på PR och Kommunikation.

Arkiv

24 feb 2017

Så vinner du kommunikationskriget!


Det var ämnet för onsdagens frukostseminarium på Meltwaters kontor i Göteborg. Gästföreläsare var Per Schlingmann, som förklarade sin syn på hur det nya kommunikations-landskapet fungerar och hur du själv kan bli framgångsrik genom att använda dig av nutidens mest effektiva vapen – berättelsen.

Schillingmann är kommunikationsproffs och tidigare kommunikationschef och partisekreterare hos moderaterna, samt arkitekt bakom de Nya Moderaternas förändringsarbete. I augusti 2015 gav han ut boken: ”Så vinner du kommunikationskriget” och under frukostseminariet bjöd Per bl.a. på flera tips från boken.

Idag kommunicerar alla
Tack vare internet, sociala medier och våra mobiler kan ju i princip vem som helst, när som helst och var som helst bygga ett varumärke och få ut sitt budskap. Konsekvensen har blivit ett kommunikationskrig där alla slåss mot alla i kampen om människors tid och uppmärksamhet. Det gäller att förtjäna omvärldens intresse. Det räcker inte med att skrika i megafonen. Alla måste visa att de kan leverera nytta, nöje och värde i det stora bruset.

Idag har äldre och sedan länge etablerade personer och stora företag i mångt och mycket fått ge plats för de unga – ofta självlärda bloggare, poddare och Youtubare som styr och sprider tankar och idéer. Schlingmann menar att vi har mycket att lära av de unga, hur de förhåller sig till sin omvärld, sin kommunikation och varumärken. De unga lever här och nu i ett rasande tempo, agerar spontant och med personlighet. Kommunikationen har förflyttats från att en person kommunicerar till många, till att många personer kommunicerar med många. Vi konsumerar inte nyheter på samma sätt som förr då vi idag lyssnar mer på vad personer i vår närhet säger.

Passion, uthållighet & mod till personlighet
Det handlar om passion, mod, uthållighet och att våga bjuda på oss själva – våra personligheter med både styrkor och svagheter menar Schlingmann. Genom att faktiskt vilja bidra och bjussa på idéer och kunskap till världens utveckling – och inte bara tjäna pengar – skapar du förtroende och tillit. Därigenom byggs det också upp en växande skara trogna och intresserade följare.

Berättelser är nyckeln
Kommunikationen har idag i stor utsträckning omvandlats till att handla om konversation. Vad som sedan skapar framgång, bygger tillit och förtroende i en sådan – det är nästa viktiga fråga som Schlingmann reflekterar kring. Enligt honom är det berättelser och genuinitet som skapar värde och avgör företags och organisationers framgång. För tillbaka till lägerelden. Runt den har människor i alla tider berättat historier, samtalat, diskuterat och umgåtts. Idag har denna lägereld blivit något större och omvandlats till internet och de sociala medierna, kring vilken hela mänskligheten har möjlighet att samlas för samtal, debatt och idéutbyte. Nutidens och framtidens ledare och kommunikatörers främsta uppgift blir att gestalta en attraktiv berättelse eller bild av framtiden och få människor att tro på och brinna för denna.

Det handlar om att skapa berättelser som stämmer överens med människors framtidsbild, som skapar trygghet i en ofta osäker värld. Ett företags framtid är inget annat än en oskriven berättelse som Schlingman så träffande beskriver. Det gäller att berätta den historien så attraktivt, tydligt och genuint som möjligt, för att den ska bli samtalsämnet som andra pratar om och berättar vidare. Som Schlingmann uttrycker det – ”bäst story vinner”.

Tack Schlingmann och Meltwater för det intressanta frukostseminariet!

Tips på nyckelfaktorer för en framgångsrik kommunikation:

Berättelser: Gestalta en attraktiv berättelse och få människor att tro på och sprida denna vidare. Idag handlar det om att förtjäna sina följare.

Personifiering: Människor är intresserade av andra människor – inte företag. Inspireras av ungas mediekonsumtion – bjud på personlighet, med både styrkor och svagheter.

Rätt kommunikationsperspektiv: Kommunicera inte enbart det som sker nu eller det du är säker på. Fokusera istället på att skapa berättelser som stämmer överens med människors framtidsbild, som skapar trygghet för människor i en osäker värld.


Läs mer om Schlingmann här och om hans bok här. Beställa boken kan du bl.a. göra på Adlibris.

Inlagt av: Sofia Ahlbertz

Kommentarsfältet är stängt