Alpari World Match Racing Tour 2013 - Match Race Germany

Lena Göthbreg

27 Maj
2011

Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3

birds

Jobb- och utvecklingsgarantin tredje fasen har ett gott syfte som inte riktigt lever upp till intentionerna enligt den debatt som blåser nu. Då blir man överraskad och glad när man träffar på något som fungerar.

Hökälla, ett naturvårdsområde som ligger på gamla Lillhagens sjukhusområde i Göteborg, är ett grönt arbete som syftar till att förvandla ett tämligen anonymt område runt Kvillebäcken på Hisingen till en ”grön lunga”. Det är ett samarbete mellan Backa församling, Svenska Kyrkan, Arbetsförmedlingen Hisingen och Park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad.

26 personer som befinner sig i fas 3 är sysselsatta med att förvandla ett naturområde, som har fått växa igen, till ett friluftsområde där man kan uppleva naturen på nära håll.

Ambitionen är att skapa ett naturskyddsområde runt Kvillebäcken från Kungälv och ända ner till Göteborgs Hamn där bäcken mynnar ut. Till detta ändamål har man börjat i liten skala med att röja sly, täta ur grönskan, bygga utkikstorn för fågelskådning, skapa en öppen eldstad, se till att ängarna används till betesmarker för får och att allt blir tillgänglig för allmänheten.

På Hökälla har man skapat en byggnadsgrupp, en trädgårdsgrupp och en parkgrupp. Kommunen står för material och projektet för arbetsinsatsen. Man har tex fått material från Renova som man har använt för att bygga bo för svalor – och de stormtrivs till den milda grad att det har kommit en ny sorts svalor som har byggt bo där och plötsligt får man besök av fågelskådare från när och fjärran.

Fågelholkar tillverkas till försäljning, största kunderna är golfbanorna runtomkring, St Jörgen och Albatross, och Hökälla har tagit på sig att inventera fågellivet på Hisingen. De sätter upp fågelholkar på golfbanorna, och man har koll på fågelkolonierna.

Deltagarna i detta projekt vill helst inte sluta för de trivs så bra och de känner att de spelar roll. Gruppen består av långtidsarbetslösa som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, antingen för att man aldrig kommit in eller för att man varit sjukskriven länge. Det handlar om allt från psykisk sjukdom till cancer i en ålder där man knappt hinner tillbaka in i arbetslivet innan man uppnår pensionsålder.

Projektet har bland sina deltagare en kock som varit sjuk, som sköter maten, så det serveras en fantastisk mat varje dag, som man betalar 30 kr för per måltid, det är aldrig gratis mat på arbetsplatser, inte heller på en arbetsplats i fas 3.

Det arrangeras föredrag både av de som deltar i projektet och andra som tjänat som inspiratörer. Under våren har man kunnat lyssna till föredragshållare i så vitt skilda ämnen som koncentrationsläger till om motivation är glädje eller krav? Det har arrangerats naturvandringar och man har lärt sig at ta tillvara lokala örter. Det finns en second hand shop i lokalerna och man har en fågelholk i princip utanför dörren, med ”Big Brother Talgoxe”- man kan via en dataskärm följa vad som händer i holken hela tiden, och lära sig om hur länge fågeln ruvar, hur ungarna kläcks och vad som händer sen.

Jag skulle önska att fler som anordnar arbetsuppgifter i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 hade samma engagemang och omtanke som det som präglar Hökälla.

Man fick sig en tankeställare när det berättades om arbetssökande som fått nej på alla ansökningar och intervjuer i mer än ett år. Hur många nej kan man ta innan man ger upp? Hur påverkar det motivationen?

Det är dags för en diskussion om i vilken fas vi själva uppfattar att vi befinner oss och hur vi skulle vilja bli bemötta om vi själva hamnar i en situation som leder till arbetslöshet, antingen det beror på dålig lönsamhet, sjukdom eller ålder.

Inlagt av gästbloggare Lena Göthberg
Foto: Flickr

Det finns olika åsikter om Fas 3.
SVT granskar Fas 3.
Hökälla finns även på Facebook.
Artikel i Expressen – Nu gör de om Fas 3
Artikel i Aftonbladet – Vild reträtt från Fas 3
SR – Full lön i Malmös version av Fas 3