Bloggmeny

Observerar, speglar, reflekterar och diskuterar med fokus på PR och Kommunikation.

Arkiv

3 sep 2014

Vad är ditt fokus?

street-sign-141361_640
Kommunicera med självinsikt
var rubriken på förra veckans seminarium med Sveriges Kommunikatörer. En rubrik som var mer självklar efter föreläsningen än före.

”Av de 11 miljoner sinnesintryck vi utsätts för varje sekund, har vi endast möjlighet att ta in mellan 16 till 42 intryck av dessa och vad man filtrerar ut beror på vilket fokus man har”, inledde morgonens föreläsare Rebecka och Cecilia från EnneagramCenter med att berätta.

De presenterade sedan en modell för att kategorisera olika personlighetstyper. Modellen kallas Enneagrammet och bygger på nio olika typer av personligheter som alla har olika fokus, drivkrafter och beteendemönster.

Kommunicera med sjŠlvinsikt 140827
Att öka förståelsen för ditt eget och andras sätt att tänka, känna och agera är alltid viktigt och inte minst intressant, framför allt i egenskap av kommunikatör. Det finns en rad olika modeller för att kategorisera personlighetstyper men enligt min uppfattning är att det kan vara svårt att helt och hållet känna igen sig i en personlighetstyp, det är sällan så tydligt. Denna modell bygger dock på kombinationer av tre olika kategorier. I grunden kan man vara en personlighetstyp men under olika situationers påverkan kan man dras åt olika håll.

Föreläsningen gav definitivt en inblick i vad man själv drivs av och varför det så enkelt blir kollisioner mellan olika personlighetstyper såväl privat som i arbetslivet, i olika projekt och andra grupper. Vissa vill ta reda på fakta, andra går på magkänslan säger och en tredje vill bara agera och komma vidare. Oavsett hur man är som person handlar det bara om olika sätt att nå ett uppsatt mål.

bild 1

EnneagramCenter håller utbildningar för både ledare och team, ett bra tips om du letar efter nya sätt att utvecklas på!

Här kan man se presentationen från föreläsningen.

Inlagt av Ann-Sofie
B
ilder från Pixabay, EnneagramCenter och privat

Kommentarsfältet är stängt