Bloggmeny

Observerar, speglar, reflekterar och diskuterar med fokus på PR och Kommunikation.

Arkiv

18 jan 2010

Corporate Storytelling – emotionell kommunikation med stort värde

Det lilla konferensrummet på Hornsgatan är fullt till sista plats. Vi deltagare jobbar alla på något sätt med kommunikation och vi har alla kommit för att lära oss mer om corporate storytelling och dess möjligheter. Matts Heijbel, en guru inom området är föreläsare och han öppnar självklart med en berättelse – en skapelseberättelse om sin egen svensk-finska familj med rötter i bistra krigstider.

Därefter får vi i rask takt höra en skön story om Gyllenspets, barberare på 1920-talet på Centralen i Stockholm och samtidigt grundargestalt i banken/växlingskontorets Forex historia.

En sedelärande historia från IKEAs varuhus i Shanghai om den irakiske kocken, som serverade köttbullar, hade lingonröda ränder på kockskjortan och som ”följde kunden hela vägen tills problemet var löst” – samtidigt gav han den kinesiska personalen insikt i hur ikeanernas företagskultur fungerar.

För att spegla det ”nya” Malmö, som numera har ca 30% utomeuropeiska invånare satsas nu stort på att hitta nya historier – gärna mellan två enskilda människor. Huvudpersoner i en av berättelserna är nyanställde Mohammed och 82-åriga änkan Maria, som möts inom hemtjänsten. Här relaterar historien till såväl människa, kultur, ålder och entreprenöriellt tänkande.

Visst kommer vi att minnas ”Olga” – den manlige, hästsvansförsedde SSAB-fantasten, som vid fick 7.500:- från företagsledningen för att korrigera sin ”gamla” SSAB-tatuering enligt den nya grafiska profilen.

Och vi kunde känna stoltheten hos SSABs anställda, som med jättedumpers fyllda med mat, läkemedel och andra förnödenheter var först på plats i det orkandrabbade New Orleans.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Corporate Storytelling har funnits i USA sedan slutet av nittiotalet, men är hos oss en förhållandevis ny företeelse. Matts pratar mycket om att ”befolka varumärket” – det tycker jag säger mycket om vad det hela handlar om.

Den emotionella kommunikationen har ett brett användningsområde och är gångbart inom bl a marknadsföring, sälj, rekrytering, ledningsfrågor och coachning. Exponering kan ske på hemsidan, i årsredovisningen, broschyrmaterialet, annonsen och varför inte vid introduktion av nyanställda. Det är dock viktigt att historierna baseras på verkliga händelser.

Vi pratade förstås även om word-of-mouse och vilka fantastiska möjligheter musklicken innebär när det gäller användning av storytelling i de sociala medierna.

”Vi kan utveckla både oss själva och svenskt arbetsliv om vi tar berättarkapitalet och organisationens anekdoter på allvar. Storymedvetenheten är en framgångsfaktor och ett konkurrensverktyg,” sammanfattade Matts fredagens föreläsning.

På Matts hemsida/blogg finns det mycket intressant att läsa – varför inte om Tiger Woods och förslag på lämplig krishantering,
Varje månad kan man läsa Matts nyhetsbrev – anmäl dig på mailadressen matts@storytellers.se
Det finns också en del litteratur inom området och själv skriver Matts på en bok, som beräknas vara klar våren 2010.
Även här finns information om vad corporate storytelling innebär.

Ett bra exempel på corporate storytelling finns på Saltå Kvarns hemsida. Där kan man läsa den trevliga historien om Barsja – gör det!

Och så en aktuell solskenshistoria för New York Taxi!

Se även tidigare inlägg på Plyhmblog: Alla gillar en god historia; där det bl a finns en bra artikel från Jajja Magazine: Våga berätta Din historia och så har vi också skrivit tidigare om Göran Adlén – han har många bra stories på lager!

Film från You Tube
Inlagt av Birgitta

Kommentarsfältet är stängt