Bloggmeny

Observerar, speglar, reflekterar och diskuterar med fokus på PR och Kommunikation.

Arkiv

26 okt 2010

Göteborgaren Cecilia Malmström, EU-kommissionär

Cecilia Malmström

Cecilia Malmström, talade förra veckan på Handelshögskolan i Göteborg om sin tid i EU kommissionen och EU:s asylpolitik efter Lissabonfördraget. Cecilia är verkligen en politiker som gör detta med EU greppbart. Hon är enkel i sin framställning och man känner att hon verkligen behärskar ämnet. Det var fler än en av de prominenta akademikerna som kände sig som en stolt far på examensdagen när de presenterade ”vår” EU kommissionär, Cecilia, eftersom hon ju tidigare studerat på statsvetenskap Handelshögskolan.

Det är ju inte en liten eller enkel uppgift som hon tar tagit på sig; Commissionair for Home Affairs, där hon jobbar med EU:s 28 länders inrikes- immigrations- och justitieministrar och ska få dem att enas om förslag när det gäller migration, integration och asylfrågor. Cecilia lyckas dock förklara på ett enkelt sätt hur hon har omvandlat Stockholmsprogrammet, som innehåller riktlinjer och ambitioner för asyl- och immigrationsfrågor till en handlingsplan med 2,500 aktiviteter som ska genomföras fram till 2014.

När det gäller migration så är det ett demografiskt faktum att fram till 2050 har arbetskraften inom EU minskat med 60 miljoner arbetstagare. Vi behöver arbetskraftsinvandring inom den europeiska marknaden och då är det önskvärt med ett gemensamt regelverk. Hur ska dessa människor tas emot? Hur ska integrationen gå till? Cecilia tror att man måste skapa mötesplatser, peka på de goda exemplen och de länder som tidigare har haft arbetskraftsinvandring dela med sig av sina erfarenheter.

När det gäller asylfrågorna så är det de enskilda länderna som bestämmer hur många asylsökande flyktingar som man ska ta emot, det är inte en fråga som EU kan ha synpunkter på, men eftersom EU har en yttre, gemensam gräns, så vill man ta fram regler för hur man tas emot. Ambitionen är att redan 2012 ha ett gemensamt asylsystem som handlar om mottagande, kriterier, processer och vidarebosättning. Man har dessutom beslutat att inrätta en ny EU myndighet i Valletta, Malta som ska fungera som en gemensam immigrationsbyrå.

Cecilia trycker på att de frågor hon arbetar med måste ses i ett globalt perspektiv, det handlar om demokratifrågor, handel och bistånd. Man måste helt enkelt sätta frågorna i detta sammanhang innan man börjar diskutera vad man ska göra när människor gett upp sitt liv på hemmaplan för att söka sig någon annanstans. Allt kräver ett exceptionellt ledarskap och det är hon inte helt säker på att det finns.

Inlagt av gästbloggare Lena Göthberg
Foto: Flickr

Följ Cecilia på hennes blogg
Läs gärna artikel i SvD – Vår tids slavhandel måste bekämpas
Genmäla i Kvällsposten om ”anständig och värdig flyktingpolitik”
I GP – Vill stoppa serbisk asylström
På bloggen Politiskt inkorrekt – Cecilia Malmström vill stoppa strömmen av zigenare

Kommentarsfältet är stängt