Bloggmeny

Observerar, speglar, reflekterar och diskuterar med fokus på PR och Kommunikation.

Arkiv

8 maj 2015

Kommunikatörens roll i medieträning

David Björneloo”En intervju är inte frågesport där det gäller att svara rätt!” sa David och publiken, bestående av kommunikatörer från näringsliv och kommun, skrattade igenkännande. ”En intervju är en möjlighet att kommunicera ett budskap” fortsatte han.

David Björneloo från Gullers Grupp var förra veckans värd för Sveriges Kommunikatörers frukostföreläsning.” Vem behöver medietränas” och ”vilken roll spelar du som kommunikatör när din organisation möter media” var huvudrubrikerna under föreläsningen.

Medieträning är något vi också arbetar med i mer eller mindre utsträckning för alla våra kunder, läs till exempel vårt blogginlägg om när vi arrangerade medie-/kristräning med Paul Ronge för en av våra kunder. Att vara väl förberedd för mediala framträdanden är en viktig del i PR och kommunikationsarbetet och vi instämmer med David om att det är en möjlighet att kommunicera ett budskap likväl som det är viktigt att vara transparent mot sin omvärld och svara öppet på de frågor som ställs. Ett ypperligt exempel på detta var Anton Ewalds pudel i Nyhetsmorgon – ett skolboksexempel på bra krishantering.

Föreläsningen tog upp ett bra upplägg för medieträning, från förberedelser till genomförande. Först handlar det om att förstå sammanhanget, göra research kring vad som skrivits tidigare, lista tänkbara scenarier, frågor och svar. Genomförandet ska bestå både av teori och praktik, först en diskussion kring nyhetsvärdering, svarsteknik och intervjuteknik och sedan är det viktigt att öva på olika intervjusituationer – spela in och använd som grund för diskussion efteråt.

Efter ett intressant exempel från verkligheten (när Tobias Billström ger samma svar 17 gånger i en intervju) som skapade mycket diskussion avslutade David med fyra tips för en lyckad medieträning

  1. Bestäm vad ni vill säga
  2. Förstå journalisten
  3. Skapa förståelse för att all kommunikation sker på mottagarens villkor
  4. Skapa struktur och bygg kunskap

Inlagt av Ann-Sofie Johansson

Kommentarsfältet är stängt