Bloggmeny

Observerar, speglar, reflekterar och diskuterar med fokus på PR och Kommunikation.

Arkiv

Carl-Henric Svanberg

  • 15 juni 2010

    Sätter du skrattet i halsen?

      Visst kan man skratta åt filmen med BPs hantering av en uthälld kopp kaffe. Men eftersmaken är bitter. Vi står inför världens (?) största miljökatastrof med konsekvenser, som i dagsläget inte på något sätt går att överblicka. Varken ekonomiskt, politiskt, socialt eller miljömässigt. Kommunikativt har BP-ledningen gjort alla misstag som det överhuvudtaget går att göra. Och […]

  • 27 april 2010

    Vem är börsbolaget till för?

    Om man följer den svenska enfrågedebatten om vems intresse börsbolag ska verka för fokuserar media i synnerhet på en målgrupp – börsbolagens koncernledningar och framför allt dess VD:ar. Intresset och motivationen styrs av bonus. Finansmarknadsministern Mats Odell driver denna fråga på årets bolagsstämmor, inga bonusar, tack. SvD-tecknaren Jan Berglin med sina träffsäkra betraktelser av tillvaron […]