Bloggmeny

Observerar, speglar, reflekterar och diskuterar med fokus på PR och Kommunikation.

Arkiv

Centrum för Näringslivshistoria

  • 11 november 2014

    Företagsartiklar på Wikipedia

    Wikipedia är en av våra viktigaste informationskällor när vi snabbt försöker ta fram information om något. För bolag är det just därför extra viktigt att finnas där och då också att informationen är korrekt. Som ett tips till alla företag skulle vi vilja hänvisa till ett av våra tidigare publicerade blogginlägg om hur man som företag […]

  • 15 april 2013

    Så skriver du bra företagsartiklar på Wikipedia

    Som företag är det idag av yttersta vikt att finnas med på en av våra viktigaste informationskällor – Wikipedia. Det är ju där de flesta av oss hämtar information för att snabbt skaffa oss en uppfattning av omvärlden. Att informationskällan också ofta hamnar högt upp i sökresultaten på Google gör det ännu viktigare att finnas […]