Bloggmeny

Observerar, speglar, reflekterar och diskuterar med fokus på PR och Kommunikation.

Arkiv

7 jan 2010

IP-Rätten – Företagets viktigaste tillgång

 

 

 

 

 

Om man arbetar med PR och kommunikation är inte immaterialrätten långt borta. Numera och i kommersiella sammanhang används det engelska begreppet IP-rätt, Intellectual Property. IP-rätten räknas till företagets viktigaste tillgångar.

Detta blogginlägg handlar om den legala kopplingen till kännetecken/varumärke. Det är det verktyg, som används som en länk i kommunikationen mellan företaget och marknaden. Genom design, profilering och kommunikation används olika former och kännetecken för produkter.

Exempel är flaskförpackningarna för Absolut Vodka och Coca Cola; Nikes figurmärke (swooshen), ordmärket Volvo, rakapparaten Philips triangulära skärhuvud, Löfbergs lila färg, butiksinredningen för en affärskedja.

Listan kan göras lång för de detaljer/uttryck som företag använder för att känneteckna sina produkter/tjänster och sin verk­samhet. Kännetecknen kan alltså vara ord, figur, form, siffror, färg. Ensamt eller tillsammans särskiljs och individualiseras därmed produkten och företaget.

Företag borde systematiskt identifiera de kännetecken och form/design­detaljer/uttryck som an­vänds för sina produkter och ställa sig frågan om dessa är eller kan bli före­mål för rättsskydd inom det IP-rättsliga systemet. Exempelvis genom varumärkesskydd.

En sådan genomgång ökar medvetenheten om och betydelsen av varumärkesrätten som ett strategiskt verk­tyg och en resurs i den löpande och framtida verk­samheten. Särskilt när varumärkesrättig­heterna till stor del motsvarar de ekonomiska värden som är resultatet av PR/kommunikation/reklam på marknaden.

Ett syfte är också att medvetandegöra hur man kan använda IP-rätten för att skapa ett bestående mervärde i företaget.

Ytterligare ett syfte med genomgången är att försöka skapa ”ordning och reda” bland IP-rättigheterna som legal struktur. Ett sådant dokument kan nämligen användas som underlag eller hjälpmedel i sam­band med värdering av verksamheten.

Sammanfattningsvis –  glöm alltså inte den legala varumärkesstrukturen i marknadsföringen.

Foto: Flickr
Inlagt av Gästbloggare advokat Håkan Sjöström, Glimstedt

1 kommentar

  1. Smurftips skriver:

    […] IP-Rätten – Företagets viktigaste tillgång“Sammanfattningsvis – glöm alltså inte den legala varumärkesstrukturen i marknadsföringen.” Men låt den inte ligga i vägen för det faktum att varumärket kontrolleras av dem som tycker och tänker om företaget. […]