Bloggmeny

Observerar, speglar, reflekterar och diskuterar med fokus på PR och Kommunikation.

Arkiv

29 jan 2010

Nysvenskan under debatt

Smiley
 

 

 

 

 

 

Vet du vad lol, vgd, omg, ffs, sj, iofs och lr står för? Det är några av de förkortningar som används i det s k SMS-språket (se längre ner för ”översättning”). Det svenska språket utvecklas snabbt och förändras främst med nya ord från SMS-förkortningar, invandrarslang, chattspråk och fackuttryck. Och så lånord från engelskan förstås.

Kring SMS-språkets betydelse och påverkan råder det delade meningar. Det finns dock de som är rädda för att dess nya uttryck, hopfogade tecken, smilisar och förkortningar utarmar det svenska språket. Men det finns också motsatta åsikter om att SMS-språkets kreativitet och effektivitet berikar vårt svenska modersmål. Hur som helst verkar SMS-förkortningarna vara på intåg i det svenska tal- och skriftspråket.

Folkpartiet ställer sig frågan om ny teknik dödar läsningen och kräver en ny bokutredning för att stärka läsandet. Christer Nylander, partiets representant i riksdagens kulturutskott hävdar att det är skillnad mellan att läsa Den fula Ankungen och hundra sms. Och att det är viktigare att kunna läsa och förstå en bok än statusuppdateringar på Facebook. Det ena utesluter inte det andra enligt min åsikt, men förhoppningsvis tillför en god bok andra värden än aldrig så många sms.

Svenskan är faktiskt ett av världens starkaste språk och kommer av ca 6.000 språk på 20:e plats. Ca 1.000 nya ord fångas upp varje år och takten ökar. Detta anses positivt, ett levande språk är vitalt. Och de gamla orden – försvinner de? Nej, även om de stryks ur ordböcker etc finns de kvar i minnet.

Just engelskans starka påverkan uppfattas dock av somliga som ett möjligt hot. Kan svenskan bli ett litet internt hemmaspråk så småningom? Detta vill nätverket Språkförsvaret motverka. Nätverket ogillar t ex kravet att skriva akademiska avhandlingar direkt på engelska vid många utbildningar vid svenska universitet.

Översättning: lol = laughing out loud, vgd = vad gör du?, omg = oh my god, ffs = for fuck sake (skärpning), sj = själv dd = du då?, iofs = i och för sig, lr = eller

Ovanstående material har delvis hämtats från det utmärkta magasinet Kupé (december/januari 2009/2010)
Se ledaren SMS eller Strindberg i Dalarnas Tidningar, bloggen ”Saker som du inte visste att du ville veta…”  Flitigt messande tränar språket och Theres Bellanders inlägg i Språktidningen.

Se även Språkrådets hemsida – Sveriges officiella språkvårdsorgan! Och i Frågelådan kan du få svar på de flesta språkfrågor.
Tidigare inlägg i Plyhmbloggen: Vad har alfanummer, frimester och slidkrans gemensamt?

Uppdatering 20100211: Skönlitteratur är viktigare än SMS (i Aftonbladet)

Uppdatering 20100403: Bokförlag vill få unga att gråta

Foto: Flickr
Inlagt av Birgitta

Kommentarsfältet är stängt