Bloggmeny

Observerar, speglar, reflekterar och diskuterar med fokus på PR och Kommunikation.

Arkiv

15 jun 2011

Det framgångsrika företaget

Seminariet med Nudie Jeans härom veckan och diverse avverkade artiklar under flygturen tillbaka till Austin inspirerade till några idéer kring vad framgångsrika företag har gemensamt. Och vad det är som bidrar till en positiv utveckling. Det finns mycket skrivet om detta, men jag vågar mig på en kort sammanfattning:

Engagerade och genuint intresserade medarbetare: Anställda som inte bryr sig ett dugg om företaget kommer att prestera därefter. Varför anstränga sig i onödan när man ändå får sin lön utbetald varje månad? Ett företag där medarbetarna har ett intresse i verksamhetens utveckling bjuder oftast på en positiv attityd och jobbar med största sannolikhet flitigare och mer kreativt.

Flexibilitet: Att inneha förmågan att kunna anpassa sig till oväntade situationer är nödvändigt, förmågan att kunna ändra kursen men fortfarande röra sig i riktning mot målet. I flexibiliteten ligger också insikten att skapa något positivt och bättre i förändringen. Alltifrån finanskris till interna problem. I flexibiliteten ligger nog också öppenhet. Om jag har gjort något fel – våga diskutera och erkänn men framför allt rikta blicken framåt med en ny erfarenhet.

”Naivitet” (intuition): Begreppet naiv kan nog inrymma flera saker men för mig i vart fall två. Det första är att vara naiv om problemen med att göra något, inte se några hinder trots att de finns. Om man akademiskt börjar analysera problem ger man sig aldrig ut på ”resan”. Det andra är att naivitet ofta går hand i hand med att vara entusiastisk i alla möjliga och omöjliga situationer. Entusiasm är bra för mig själv men även för omgivningen.

Våga för att vinna: Ibland måste man chansa, lösa eventuella problem allt eftersom de uppstår. Ett framgångsrikt företag kan inte ständigt spela med säkra kort och göra ”som man alltid ha gjort”. Med andra ord; våga ge sig ut på djupt vatten.

Kreativitet: Kan vara en av företagets största tillgångar. Kreativa och innovativa medarbetare är oumbärliga. Många gånger ser den här typen av människor en helt annan lösning i besvärliga situationer än vad ”den inrutade” medarbetaren gör. Dessa medarbetare har ofta ett sjätte sinne och jobbar på ett annorlunda sätt än övriga medarbetare.

Team players: I företag där ledare och medarbetare inte innehar förmågan att samarbeta uppstår en farlig situation, eller med andra ord, det uppstår inte något. 1+1 blir 2 och inte 3… Det kan tyckas självklart att anställda borde förstå att samtliga avdelningar i ett företag är beroende av varandra för att kunna prestera ett så bra resultat som möjligt, men då är engagerade medarbetare som kan samarbeta med varandra ett måste.

Engagerade chefer och ledare: En chef/ledare måste inneha den där speciella egenskapen som får med sig hela gruppen ända fram till målet, uppmuntra idéer och kreativitet, agera problemlösare, och framför allt inneha en positiv attityd. Dessutom måste en ledare kunna lyssna och kommunicera innan beslut fattas. Beslutsfattandet måste börja med öppenhet och dialog för att sedan övergå i förmågan att fatta beslut.

Jag funderade också på vad som kan vara det största hotet för en verksamhet; interna eller externa faktorer? Min slutsats är att företag givetvis påverkas negativt av t.ex. finanskriser men frågan är om inte verksamheter ofta går under på grund av interna faktorer, dvs. någon av de ovan nämna faktorerna fungerar inte längre och förmågan att vidmakthålla eller förnya saknas. Företag kan jämföras med stater/nationer. Var börjar förändringen, jo inifrån, och förr eller senare så fungerar det inte längre.

Beslut måste långsiktigt grunda sig på huvudsakligen ekonomiska överväganden. Om organisationen bygger in hänsynstagande som motverkar sådan utveckling av verksamheten i dess helhet så kommer det att straffa sig förr eller senare eftersom det på en normalt fungerande marknad finns konkurrenter som låter sig styras av den strikta ekonomiska metoden.

Foto: Flickr

Inlagt av: Josephine

Kommentarsfältet är stängt