Bloggmeny

Observerar, speglar, reflekterar och diskuterar med fokus på PR och Kommunikation.

Arkiv

17 feb 2012

Storytelling som möjlighet

Storytelling är en mycket gammal tradition som handlar om att berätta levande historier kring vår verklighet med hjälp av ord, bilder, symboler och känslor. En tradition som blivit mycket populär i allehanda kommunikationssammanhang. Vi tipsar om vad som kan vara värt att tänka på.

Företagsrelaterad storytelling är förmodligen vanligast i dag. Man talar då om så kallad ”corporate storytelling” som handlar om att befolka varumärket med levande berättelser kring företagets verklighet.

Storytelling är något som redan pågår inom alla organisationer utan att vi är direkt medvetna om det – medarbetare pratar och berättar hela tiden saker för varandra både i lunchrummet, på fikarasten och kanske på Facebook. Att arbeta med Corporate Storytelling handlar därför om att lyfta fram de allra bästa berättelserna och därefter sprida dem vidare, både inom och utanför organisationen.

Ett storytellingarbete innebär också en hel del möjligheter. Bland annat kan det bidra till att stärka företagets eller organisationens förtroende eftersom Corporate Storytelling syftar till att använda händelser och berättelser som är sanna. Det kan även bidra till att öka trivseln på arbetsplatsen. Storytellingarbetet får medarbetarna att känna sig delaktiga när  just deras berättelser lyfts fram och sprids vidare. Genom att ta vara på dessa stories och använda sitt berättarkapital kan förtroendet för företaget öka. Något som också i slutändan stärker företagets varumärke.

Några tips kring vad man ska tänka på i arbetet med storytelling:

1. Fundera över vad syftet är med berättelserna. Vad är det man egentligen vill uppnå? Är det att visa nya konsumenter att din verksamhet erbjuder den bästa servicen eller är syftet att locka rätt personer till kommande rekryteringar?

2. Tänk igenom vem det är du vänder dig till. Vem är egentligen din målgrupp?

3. Du bör också fundera över hur du får dina stories att låta intressanta. Vad är det som intresserar din målgrupp och hur kan du fånga deras intresse? Man kan exempelvis ta hjälp av retorikens talekonst för att nå fram med rätt budskap till sin målgrupp. Något  som vi tidigare skrivit om här på Plyhmbloggen.

4. För att få mottagarna med sig är det viktigt att visa känslor för att väcka mottagarnas känslor. Att mottagarna berörs av storyn är A och O – det är svårt att ta till sig en berättelse som man inte berörs av.

5. Vidare är dispositionen, d v s hur man lägger upp de olika berättelserna, betydelsefull för att få berättelsen att nå ända fram till mottagarna. Du kan exempelvis ta hjälp av argumentationsmodellen för att lägga upp din berättelse på ett enkelt sätt.

6. Du bör också fundera över är var du kan sprida dessa stories utöver via word of mouth, d v s från person till person. Att ha en story på hemsidan kring hur verksamheten skapades är betydligt mer intressant än bara torr fakta. Dessutom är dagens sociala medier en utmärkt kanal för att sprida dina success stories. Läs mer om ”storytelling och varumärkesbyggande i sociala medier” på Kreafons blogg.

Vill du veta mer om Corporate Storytelling?

Läs mer på Matts Heijbels hemsida/blogg storytellers.se samt läs hans bok ”Storytelling befolkar varumärket” om du vill ha ytterligare fördjupning. Det finns också möjlighet att prenumerera på Matts trevliga nyhetsbrev – anmäl dig på matts@storytellers.se
eller besöka hans öppna frukostmöten på Hornsgatan 52 (kontakta Matts för att fråga om nästa tillfälle!).

Inlagt av gästbloggare Louise Richardson.

Bild: Flickr

1 kommentar